HABERLER

Raporlarımız Yayınlandı

Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanmış, engellilik üzerine doğrudan ya da dolaylı faaliyet gösteren STK'ların katılımıyla yürütülmüş bir proje olup, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenmiştir.

Proje, engellilerin; Anayasa, yasalar ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile sağlanan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarından ayrımcılığa uğramadan, ne ölçüde yararlanabildiğinin ölçülerek-izlendiği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden STK’ların, izleme çalışmalarına dahil olduğu bir çalışma programına sahiptir.

Devamını oku: Raporlarımız Yayınlandı

Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

Engelli Hakları İzleme Grubu yuvarlak masa toplantısını 25-26 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Lares Park Otel’de gerçekleştirdi.
 
 
İki günlük programda elde edilen, elde edilemeyen ve elde edilmesi gereken bilgiler ve veriler değerlendirildi. İlk gün, bugüne kadar proje dahilinde yapıların bir takdimi, Bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların erişilebilirlik durumları, teşkilat yapıları, çalışma, sağlık ve eğitim hayatında elde edilen bilgiler, belgeler ve veriler paylaşıldı. Cezaların infazı ile cezaevlerinin engelli bireyler bakımından durumları ve istihdam alanında görme engelli bireyler üzerinde yapılan anket çalışmasından elde edilen bilgiler de paylaşıldı.

Devamını oku: Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASI TARAMA TOPLANTISI YAPILDI

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişim Hibe Programı tarafından desteklenen Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi kapsamında Engelli Hakları Saha Deneyim-Paylaşım Çalışma Toplantısı yapıldı. 7-8 Eylül 2013 tarihinde, Taksim Lares Park Otelde yapılan toplantıya, farklı bölgelerindeki 7 ilden 20 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda engellilere yönelik haklarının kullanımı sırasında alanda yaşanan sorunlar, sebepleri ve olası çözüm önerileri tartışıldı. Birçok engel grubundan temsilcinin katıldığı toplantıda ayrıca, engellilerin yaşadığı hak ihlallerini izleme, belgeleme ve raporlamanın nasıl yapılacağı, ulusal ve uluslararası mekanizmalar ile başvuru yolları, bilgi edinme ve idari başvurularda izlenecek usûl ve yöntemler, konunun uzmanları tarafından aktarıldı. 

Devamını oku: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASI TARAMA TOPLANTISI YAPILDI

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !