HABERLER

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASI TARAMA TOPLANTISI YAPILDI

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişim Hibe Programı tarafından desteklenen Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi kapsamında Engelli Hakları Saha Deneyim-Paylaşım Çalışma Toplantısı yapıldı. 7-8 Eylül 2013 tarihinde, Taksim Lares Park Otelde yapılan toplantıya, farklı bölgelerindeki 7 ilden 20 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda engellilere yönelik haklarının kullanımı sırasında alanda yaşanan sorunlar, sebepleri ve olası çözüm önerileri tartışıldı. Birçok engel grubundan temsilcinin katıldığı toplantıda ayrıca, engellilerin yaşadığı hak ihlallerini izleme, belgeleme ve raporlamanın nasıl yapılacağı, ulusal ve uluslararası mekanizmalar ile başvuru yolları, bilgi edinme ve idari başvurularda izlenecek usûl ve yöntemler, konunun uzmanları tarafından aktarıldı. 
 
Sağlanan işbirliği sayesinde birbirlerini tanımayan farklı grupların farkındalıkları arttı ve sivil toplum kuruluşları arası bir iletişim ağının kurulması sağlandı.
 
                                                                              
 
 
 
 

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !