HABERLER

Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

Engelli Hakları İzleme Grubu yuvarlak masa toplantısını 25-26 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Lares Park Otel’de gerçekleştirdi.
 
 
İki günlük programda elde edilen, elde edilemeyen ve elde edilmesi gereken bilgiler ve veriler değerlendirildi. İlk gün, bugüne kadar proje dahilinde yapıların bir takdimi, Bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların erişilebilirlik durumları, teşkilat yapıları, çalışma, sağlık ve eğitim hayatında elde edilen bilgiler, belgeler ve veriler paylaşıldı. Cezaların infazı ile cezaevlerinin engelli bireyler bakımından durumları ve istihdam alanında görme engelli bireyler üzerinde yapılan anket çalışmasından elde edilen bilgiler de paylaşıldı.
 
Türkiye’de şu ana dek, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan en büyük araştırmalardan biri olmaya aday olan çalışmamızdan elde edilen verilerin büyüklükleri ise oldukça önemli tablolar ortaya koymaktadır. Bilgi ve belge toplamak için, bugüne kadar 3300’den fazla bilgi edinme başvuru yapılmış, söz konusu bilgi edinme başvurularına gelen binlerce veri kaydedilmiş, yüzbinlerce gazete ve televizyon haberleri incelenmiş ve sayısal istatistikleri çıkarılmış, ilköğretim seviyesinde 68 ders kitabında engellilik konusu araştırılmış, web sayfasına gelen hak ihlallerinin analizi yapılmış ve onlarca kaynaktan elde edilen bilgi, belge ve doküman incelenmiştir. Öte yandan eksik kalan ve edinilmesi gereken bilgilerin derlenmesine de devam edilmektedir. Bu kapsamda yeni bilgi edinme başvuruları, dosya incelemeleri ve mevzuat taraması devam etmektedir.
 
Toplantının ikinci gün ise; idari başvurular hangi konularda yapılacağı, savunuculuk faaliyetlerinin odak noktaları, izleme raporunda yer alması gereken hususların belirlenmesi ve raporların hangi ulusal ve uluslararası yapılara gönderileceği tartışıldı.
 
Oldukça verimli geçen iki günlük değerlendirme toplantısı katılımcıların memnuniyetle ayrılmalarıyla son buldu.
 
                   

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !