HABERLER

Raporlarımız Yayınlandı

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu - 2014 yayınlandı.

 

Engelli kişilerin erişilebilirlik, çalışma hayatı, eğitim ve sağlık alanında bir yıldır sürdürülen ve çok kapsamlı verilere ulaşılan araştırma sonuç raporumuz yayınlandı.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığı, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) desteği ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden STK’ların katılımıyla yapılan araştırmada engelli kişilerin, Anayasa, yasalar ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile sağlanan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sağlık haklarından ayrımcılığa uğramadan, ne ölçüde yararlanabildiği izlenmiş ve ölçümlenmiştir.

2013 yılı verilerini kapsayan MEVZUATTAN UYGULAMAYA ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU 2013'ün bir devamı olan bu eserle birlikte, engelli hakları konusunda çalışma yapan akademik çevrelere ve konuya taraf kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lara 2 yıla yayılan ve bir projeksiyon sunulmaktadır.

Bu kapsamda eser oluşturulurken:

a. Çeşitli kurum ve kuruluşlara 3.366 adet bilgi edinme başvurusu yapılmış,
b. 84 binden fazla haber taranarak engelli kişilerin hak kayıplarını içeren haberler seçilmiş,
c. Eğitim, erişim, sağlık ve çalışma hayatı konularındaki kanun, yönetmelik ve genelge taraması yapılmış,
d. Bireysel başvurular (95 hak ihlâl vakası) kayda alınmış,
e. 20 STK ile yapılan toplantıda saha deneyim paylaşımları yapılmıştır.

Elde edilen binlerce sayfa bilgi incelenmiş, değerlendirilmiş ve 320 sayfayı bulan bir yayında kitaplaştırılmıştır. Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri - analizler” adlı yayının dijital kopyalasına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

TOHAD olarak amacımız, bu çalışmayı, ilerleyen yıllarda tekrarlamak ve izleme alanlarını sadece bu dört alanla sınırlı tutmayıp, daha farklı alanlarda da izleme çalışmaları yapmaktır.

 

 

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014

Bilgisayarına İndir (PDF)

 

 

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !