HABERLER

ENGELLİ HAKLARI İZLEME KILAVUZU YAYINLANDI!

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, engelli hakları alanında izleme,  araştırma ve raporlama çalışmaları yapacak kişi ve kuruluşlara, çalışmalarında rehberlik edecek bir kılavuz yayınladı.

 

 

Türkiye'de engelli haklarının kazanımı konusunda, sağlıklı bir zeminde savunuculuk çalışmaları yapabilmek için öncelikle izleme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu alanda ihtiyaç duyulan izleme çalışmaları, yeterince gelişmemiş bir alan olup, çalışmalar ise oldukça yetersizdir. İzleme çalışmasının içerik ve yöntemlerinin konuya taraf olan kesimlerce bilinmemesi ve deneyim eksiklikleri bu sorunu yaratan temel faktörlerdendir.

Bu düşünceden hareket eden TOHAD, alanın ihtiyacına cevap vermek amacıyla Engelli Hakları İzleme Kılavuzu'nun hazırladı. Kılavuz izleme konusundaki literatür, ulusal ve uluslararası hukuk metinleri ve TOHAD'ın İstanbul Bilgi Üniversitesi Ortaklığı ve Sabancı Vakfı Desteği ile 2 yıl boyunca yürüttüğü Engelli Hakları İzleme çalışmalarından elde edilen deneyimlerle hazırlamıştır.

Kılavuzda, engelliler, engelli haklarının nicelik ve niteliksel gerçekleşme oranları, engelli hakları alanında yaşanan ihlallerin tespiti vb. konulardaki izleme yöntemleri, izleme çalışmalarında karşılaşılacak sorun ve engellilerin aşılması için geliştirilebilecek yaklaşımlar vb. birçok konuya sade ama etkin bir dille anlatılıyor.

Ancak kılavuz, yukarıda anlatılan içeriği ile, her ne kadar engelli hakları konusunda yapılacak izleme ve raporlama çalışmaları için hazırlanmış olsa da, dezavantajlı tüm sosyal gruplar için yapılacak izleme-raporlamalarında yararlanılabilecek bir kaynak niteliğindedir.

77 sayfadan oluşan matbaa basımı ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmış olup kılavuzun PDF formatındaki metinine, burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; http://www.tohad.org/tohad/ bağlantısından da ulaşılabilmektedir.

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !