HABERLER

Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu - 2016

 

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin (www.tohad.org) Açık Toplum Vakfı desteği ile yürüttüğü, “Engelli Bireylerin Yönelik Kötü Muamele, Şiddet ve İstismarı Olaylarını İzleme Projesini” kapsamında hazırlanmış olan “Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu - 2016” adlı eseri sizlerle paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.
 
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), önceki yıllarda, engelli bireylerin Türkiye’deki durumlarını ortaya koymak, haklarından ne derece yararlanabildiklerini ölçmek amacıyla, birçok STK’nın katkısını da alarak erişilebilirlik, eğitim, sağlık ve çalışma hayatını konu alan izleme çalışmaları yapmıştır. Söz konusu izleme çalışmaları sırasında, araştırma ekibi, engelli bireylerin maruz kaldığı hak ihlalleri arasında fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının ciddi boyutlarda olduğunu gözlemlemiştir. Diğer yandan, söz konusu olayların toplumun geniş kitleleri bakımından yeterince görünür olmadığı ve daha da önemlisi bu olayların boyutunu ortaya koyan çalışmaların neredeyse yok denecek kadar az olduğu bilinmektedir. Yukarıda ifade edilen sebepler, TOHAD’ı bu alanda bir izleme çalışmasına sevk etmiştir.
 
“Engelli Bireylere Yönelik Kötü Muamele, Şiddet ve İstismar Olayları İzleme Raporu-2016” isimli yayınımız, 2012 yılından bu yana medyaya yansıyan haberlerden, emsal nitelikteki üst derece mahkeme kararlarından elde edilen diğer veri ve belgelerden derlenerek hazırlanmıştır. Bu veri ve belge kaynaklarının dışında, kötü muamele, şiddet ve istismar mağduru engelli bireylerin katıldığı bir nitel araştırma da, yaşanan ihlallerin psikolojik ve psiko-sosyal boyutunu, nedenleri ile ortaya koymaya çalışmıştır.
Yapılan bu çalışmalarda temel hedef, bu alanda çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara, üniversitelere ve konuya taraf tüm kesimlere bir projeksiyon sağlamaktır.
 
Bu noktada yapılan izleme çalışmasında ortaya konulan bilgi ve verilerin buzdağının sadece küçük bir bölümünü gösterdiğinin altının çizilmesinde büyük bir fayda vardır.
 
Engelli hareketinin bugün için geldiği noktada, engelli bireylere yönelik fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının gerçek boyutunun ortaya konması ve sorunun görünür kılınması için ısrarla izleme ve araştırma çalışmalarının yapılmaya devam etmesini bir zorunluluk olarak görmekteyiz. TOHAD, söz konusu çalışmaları ilerleyen zamanlarda genişleterek ve derinleştirerek tekrarlama hedefindedir.
 
“Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu - 2016” adlı eserin (PDF versiyonu için lütfen buraya tıklayınız), başta alınacak tedbirler olmak üzere tüm politika yapım süreçlerine katkı sağlayacağına olan inancımızla saygılarımızı sunar, iyi çalışmalar dileriz.
 

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !