TOLGA TEZCAN

Tolga TEZCAN

 
1986 yılında doğdu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü lisans, ODTÜ Sosyal Politika Bölümü yüksek lisans mezunudur. University of Florida’da Sosyoloji Bölümü doktora çalışmalarına devam etmektedir.
 
2009-2014 yılları arasında TÜBİTAK TÜSSİDE Toplumsal Araştırmalar Birimi Koordinatörü olarak çalışmıştır. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı projelerinde koordinatörlük yapan Tezcan’ın ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.
 
2011 yılında koordinatörlüğünü yaptığı Avrupa Birliği destekli “Engelli Gençlik: Yürüyen Akıl Projesi” Ulusal Ajans tarafından yılın en başarılı projeleri arasında gösterilmiştir. ODTÜ Sosyal Politika Bölümü’nde yazdığı yüksek lisans tezi, “Kurumsal Ayrımcılık Alanı” Olarak Kamu Sektöründe Çalışan Engellilerin Yaşadıkları Ayrımcılık, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’nü almıştır.
 
Tezcan bu projede, hazırlanacak raporların akademik olarak yorumlanmasında danışmanlık yapmaktadır.