İDİL IŞIL GÜL

İdil Işıl GÜL

1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, aynı Üniversite’ye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kamu hukuku doktorası yapan İdil Işıl Gül, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunun çeşitli alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermekte, özellikle ayrımcılık yasağı ve engellilerin insan hakları alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle gönüllü ve profesyonel çalışmalar yürütmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan Sivil Toplum Kuruluşları için Adım Adım Rapor Hazırlama Kılavuzu: Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne Sunulacak Raporların Hazırlanması ve Sunumu ve İnsan Hakları Komitesi’nin Emsal Kararları adlı eserleri yayına hazırlamış; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’nün Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından yayınlanan Ulusal Yönlendirme Mekanizmaları: İnsan Ticareti Mağdurlarının Haklarını Korumaya Yönelik Ortak Çabalar - Uygulama için bir Kılavuz başlıklı yayını Türkçeye çevirmiştir. Ayrıca International Disability Rights Monitor 2007 raporunun Türkiye raportörlüğünü yürütmüştür.

Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül’ün ayrımcılık yasağı ve engelliliğe dayalı ayrımcılık konusunda makaleleri bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL bu projenin danışmanlarındandır.

hak ihlallerini bildirin !